Gerb

Mətnin ölçüsü Plus Minus

1. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin aparatı (şöbələr və sektorlar).
2. Nazirliyin strukturuna daxil olan qurumlar:
- “Dövlət Enerji Nəzarəti” İdarəsi;
- “Dövlət Qaz Nəzarəti” İdarəsi.
3.Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin Apellyasiya Şurası


Printer