Gerb

ABUNƏÇİLİK
Yeniliklərə abunə olun
Mətnin ölçüsü Plus Minus


Azərbaycan coğrafi addır. Bu ad bir tərəfdən bu ərazidə eradan çox-çox əvvəl yaşayan əhalinin əksəriyyətinin atəşpərəst olması ilə bağlıdır. Yəni bu ərazidə yaşayan əhali odu allah sayırdılar, oda tapınırdılar. "Azər" - od, atəş deməkdir. O biri tərəfdən, Azərbaycan ərazisində qədim zamanlarda türk soylu "Azər " sözündəndir. "Azər" – “az” və "ər" tərkibindən ibarətdir. Türk dillərində "az"ın yaxşı niyyət, uğurlu tale kimi anlamları var. "Azər" - yəni "ər kişi", "ər oğlu", "od qoruyan" deməkdir. Deməli "Azərbaycan" bu ərazidə yaşayan qədim türk dilli qəbilənin adından əmələ gəlmişdir.


Azərbaycan Respublikasının yarandığı tarix
28 may 1918
Bayrağın qəbul edildiyi gün
9 noyabr 1918
Müstəqilliyin bərpa edildiyi tarix
18 oktyabr 1991
Konstitusiyanın qəbul edildiyi tarix
12 noyabr 1995
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına qoşulduğu gün
30 yanvar 1992
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil olduğu gün
2 mart 1992
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olduğu gün
19 sentyabr 1995
Avropa Şurasına daxil olduğu gün
17 yanvar 2001
Ərazisi (quruda) (Azərbaycan Respublikası )
86.6 min kv.km
Ərazisi (quruda) (Azərbaycan SSR aprel-noyabr 1920 ci il)
114 min kv.km*
Ərazisi (quruda) (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-1920 )
125 min kv.km*
Əhalisinin sayı (2011-ci il üçün)
9.0 mln nəfər
1 kv.km-ə düşən əhalinin sıxlığı, nəfər (2011)
99.65
Paytaxtı
Bakı şəhəri
Dövlət dili
Azərbaycan dili
Pul vahidi
Manat
Milli domen
.az
Beynəlxalq telefon kodu
+994
Qeyd: * (ulduz) işarəsi ilə verilən rəqəmlər yuvarlaqdır

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
Maddə 105. Bayram günləri

Yeni il bayramı
1 - 2 yanvar
Qadınlar günü
8 mart
Faşizm üzərində qələbə günü
9 may
Respublika günü
28 may
Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü
15 iyun
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü
26 iyun
Dövlət müstəqiliyi günü
18 oktyabr
Konstitusiya günü
12 noyabr
Milli Dirçəliş günü
17 noyabr
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü
31 dekabr
Novruz bayramı
5 gün
Qurban bayramı
2 gün
Ramazan bayramı
2 günQANLI YADDAŞ
20 yanvar - Ümumxalq hüzn günü
31 mart - Azərbaycanlıların soyqrımı günü
26 fevral - Xocalı soyqırımı günü

ERMƏNİSTAN TƏRƏFİNDƏN İŞĞAL OLUNMUŞ RAYONLAR

Kəlbəcər
İşğal olunmuşdur – 1993-cü il 2 aprel
Ərazisi -1936 km2
Əhalisinin sayı -55000
Şəhid olmuşdur -217
Əlil olmuşdur -49
Milli qəhrəmanlar -2
Ağdərə
İşğal olunmuşdur - 1993-cü il 17 iyun
Ərazisi - 1705 km2
Əhalisinin sayı - 47000
Xocavənd
İşğal olunmuşdur - 1992-cü il 2 oktyabr
Ərazisi -1458 km2
Əhalisinin sayı -9011
Şəhid olmuşdur -145
Əlil olmuşdur -48
Ağdam
İşğal olunmuşdur - 1993 – cü il 23 iyul
Ərazisi -1154 km2
Əhalinin sayı -158000
Şəhid olmuşdur -538
Əlil olmuşdur -587
Milli qəhramanlar -17
Laçın
İşğal olunğuşdur - 1992 – ci il 18 may
Ərazisi -1875 km2
Əhalinin sayı -60000
Şəhid olmuşdur -259
Əlil olmuşdur -225
Milli qəhramanlar -6
Şuşa
İşğal olunmuşdur - 1992 - ci il 8 may
Ərazisi -289 km2
Əhalinin sayı -24900
Şəhid olmuşdur -193
Əlil olmuşdur -102
Milli qəhramanlar -5
Xocalı
İşğal olunmuşdur - 1992-cü il 26 fevral
Ərazisi -970 km2
Əhalinin sayı -11567
Şəhid olmuşdur -613
Əlil olmuşdur -657
Milli qəhrəmanlar -10
Cəbrayıl
İşğal olunmuşdur -1993- cü il 23 avqust
Ərazisi -1050 km2
Əhalinin sayı -52049
Şəhid olmuşdur -347
Əlil olmuşdur -172
Milli qəhramanlar -4
Füzuli
İşğal olunmuşdur -1993-cü il 23 avqust
Ərazisi -1112 km2
Əhalinin sayı -95940
Şəhid olmuşdur -528
Əlil olmuşdur 1309
Milli qəhramanlar -6
Qubadlı
İşğal olunmuşdur - 1993-cü il 31 avqust
Ərazisi -826 km2
Əhalinin sayı -33800
Şəhid olmuşdur -232
Əlil olmuşdur -146
Zəngilan
İşğal olunmuşdur-1993-çü il 29 oktyabr
Ərazisi -707 km2
Əhalinin sayı -35500
Şəhid olmuşdur -191
Əlil olmuşdur -110
Milli qəhrəmanlar -2
-


Printer