Article Index

What is an energy passport?

An energy passport introduces the building where you live or use, provides information on the amount and type of energy consumed by the building, shows the difference between an energy efficient building and an inefficient building.  The current energy passports around the world include the following information about the building:

  1. The model of the building;
  2. Energy efficiency class;
  3. Carbon emission class;
  4. The use of alternative and renewable energy sources;
  5. Energy consumption on hot water;
  6. Energy consumption for ventilation of the building;
  7. Energy consumption for heating of the building;
  8. Energy consumption for cooling of the building;
  9. Energy consumption for the lighting of building;
  10. Information on the authoritative institutions and experts on issuing passports.

In many countries, the use of new buildings is not permitted if the efficiency class is under C grade. Energy certification of buildings and installations in Azerbaijan is regulated by "Rules for Increasing Energy Efficiency and Energy Saving of Construction Facilities", approved by the Decision No 73 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan dated March 11, 2014. According to these Rules, the energy passport of a building and installation is a document that lists energy, thermal appliances and geometric characteristics of existing buildings and installations, as well as projects of buildings and installations and their protective structures. According to the rules, buildings and installations should be designed and constructed to ensure efficient use of energy resources during their operation. The energy passport of buildings and installations is intended to confirm the compliance of the special energy efficiency indicator with the thermal protection and special characteristics of the building's protective constructions as set by the building norms.

enerji pasportu

 


 

According to BP's 2019 World Energy Statistical Review, world primary energy consumption in 2018 increased by 2.9% compared to 2017 and amounted to 13.9 billion tonnes of oil. The average annual growth for 2007-2017 was 1.5%. This increase in global energy consumption has been the largest increase recorded since 2010. China, the United States, India and the Russian Federation have the largest share in global energy consumption. Thus, China accounted for 23.6% of the world's energy consumption, the United States for 16.6%, India for 5.8%, and Russia for 5.2%. These four countries made up 51.2% of global energy consumption. China's energy consumption increased by 4.3%, India by 7.9%, the US by 3.5%, and Russia by 3.8%. According to the report, China has been the largest energy market in the world for 18 years. China's energy consumption was 3.2 billion tonnes of oil in 2018, and it was almost 1.6 times higher than the EU's energy consumption. US energy consumption was 2.3 billion tons of oil equivalent and India's 809 million tons of oil equivalent. In many European countries, including Germany, Italy, Sweden and the United Kingdom, there has been a decline in primary energy consumption.

Oil accounted for 33.6% of global energy consumption, 23.9% of natural gas, and 27.2% of coal. Traditional energy resources accounted for 84.7% of primary energy consumption, 4.4% of nuclear power, 6.8% of hydropower, and 4.1% of renewable energy sources.

The largest increase over the years was observed in natural gas. Global natural gas consumption increased by 5.3% compared to the previous year and exceeded 3.3 billion tonnes (3.9 trillion cubic meters). The biggest increase in consumption was observed in China, the Middle East and Europe. The largest share in the consumption of natural gas fell in the United States with 21.5%.  It was followed by the Russian Federation with 17.3%. The largest share in natural gas production was 21.2% of the United States (817 billion cubic meters) and 11.8% of Russia (455 billion cubic meters).

Coal consumption in the world rose by 1.4% and amounted to 3.7 billion tons of oil equivalent, and it was the largest increase in coal consumption over the past 10 years. China produces 50.5% of coal, India of 12%, and the United States of 8.4%.

According to the report, nuclear power increased by 2.4% compared to 2017. The main share belongs to the USA by 31.4%, France by 15.3% and China by 10.9%.

Hydropower increased by 3.1% compared to 2017. China accounted for 28.7%, Canada for 9.2% and Brazil for 9.2%.

Renewable energy consumption increased by 14.5% compared to the previous year. The average annual increase for 2007-2017 was 16.4%. China accounted for 25.6%, the United States for 18.5%, and India for 4.9%. China's growth was 28.8 %, and the United States was 9.8%.

In 2018, electricity generation from renewable energy sources (excluding hydropower) was 2,480.4 billion kWh, of which 51.2% was wind, 23.5% - solar, 23.7 % accounted for other sources.

Global electricity production increased by 3.7% in 2018 to 26,614.8 billion kWh. The average annual growth for 2007-2017 was 2.5%. China accounted for 26.7% of electricity, 16.8% for the United States, and 5.9% for India. Energy production in three countries accounted for 49.4% of global production. China recorded 7.7% increase over the year. Electric power generation accounted for 3.01% of oil, 23.2% of natural gas, 37.95% of coal, 10.1% of nuclear power, 15.8% of hydropower, and 9.3% of renewable energy, 0.6% of other sources. The country produced 802.8 billion kWh of oil, 6182.8 kWh of natural gas, 10,100.5 of coal, 2701.4 of nuclear energy, 4193.1 of hydropower, 2480.4 kW of renewable energy sources, and 153.8 billion kWh of other sources.

bp baner marif


 

Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyinin (İRENA) hesablamalarına görə, 2018-ci ildə dünyada bərpa olunan enerji mənbələri üzrə quraşdırılmış 2350,756 GVt gücün 70%-:i Çin, ABŞ, Braziliya, Almaniya, Hindistan, Kanada, Yaponiya, İtaliya, Rusiya və Fransanın payına düşüb. Bu olkələrdə bərpa olunan enerji mənbələri üzrə quraşdırılmış güc ümumilikdə 1659,633 GVt təşkil edib.

bboe

 


 

Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyinin (İRENA) hesablamalarına əsasən, 2018-ci ildə dünyada bərpa olunan enerji mənbələri üzrə quraşdırılmış güc 2017-ci illə müqayisədə 7,86% artaraq 2350,756 GVt olub. Azərbaycanda hazırda iri su elektrik stansiyaları da daxil olmaqla bərpa olunan enerji mənbələri üzrə elektrik enerjisi istehsalı gücü 1276 MVt-dır ki, bu da ümumi elektrik enerjisi istehsalı gücünün 18%-ni təşkil edir. Bundan 1135 MVt hidroenerjinin, 66 MVt külək enerjisinin, 37 MVt günəş enerjisinin, 38 MVt bioenerjinin payına düşür.

boemp

 


 

aptek mm

 


 

Günəş enerjisinin 5 il ərzində 800 QVt artması, quraşdırlmış gücün isə 2022-ci ildə 1 TVt-dan çox olması gözlənilir. 2018-ci ilin sonunda, 500 QVt-ı aşan qlobal günəş enerjisi gücünün 2022-ci ildə 1000 QVt-a çatacağı proqnozlaşdırılır. “SolarPower Europe” tərəfindən nəşr olunan “2019-2023 Günəş Elektrik Enerjisi Qlobal Bazar Mənzərəsi” hesabatına əsasən, orta böyümə ssenarisinə görə, 2023-ci ildəki güc 1.300 MVt-a yaxınlaşacaq. Bununla birlikdə 2023-cü ildə quraşdırılmış gücün 1.610 MVt-a çatması da mümkündür. Hesabata görə, qlobal günəş enerjisi gücü 2018-ci ildə ilk dəfə 100 QVt həddini aşaraq 102,4 QVt artım göstərib. Bu artım ilə birlikdə ümumilikdə 500 QVt-ı keçən qlobal günəş enerjisi gücü 2018-ci ildə cəmi elektrik enerjisi istehsalının 2%-ni təşkil edib. Bununla yanaşı, ötən il günəş enerjisi investisiyalarının səviyyələndirilmiş elektrik enerjisi xərcləri (LCOE) 14% azalıb. Dünyanın yüksək radiasiya səviyyələri müşahidə olunan ərazilərində keçirilən yarışmalarda qiymət təklifləri kilovat-saat üçün 2 sentə (ABŞ dolları) qədər düşüb. Hesabatın orta böyümə ssenarisinə görə qlobal günəş enerjisi gücü 2019-cu ildə 128 QVt artım göstərərək il sonu 645 QVt-a çatacaq. İllik böyümə rəqəmi nizamlı şəkildə artaraq qlobal günəş enerjisi gücü 2020-ci ildə 144 QVt, 2021-ci ildə 158 QVt, 2022-ci ildə 169 QVt və 2023-cü ildə 180 QVt təşkil edəcək. Beləliklə, 2022-ci ildə 1.000 GVt səviyyəsinə çatacaq günəş enerjisi gücü 2023-cü ilin sonunda isə 1.297 QVt-a çata biləcək.

gunesh5il


 

Kondisioner alarkən qızdırmaq və ya soyutmaq istədiyiniz məkanın sahəsinə uyğun bir model seçilməsi mütləqdir. Çünki məkana görə kiçik olan kondisioner otağı lazım olan temperatura çatdıra bilməyəcək və mütəmadi işlədiyi üçün elektrik sərfi artacaq. Məkana görə böyük kondisioner isə otağı birdən soyudacaq və kompressor tez-tez qapanacağı üçün enerji sərfi çoxalacaq.

kondisioner


 

Yer kürəsindəki səhralar yalnız 6 saat ərzində Günəşdən bütün bəşəriyyətin il ərzində istifadə etdiyindən daha çox enerji alırlar. Günəş bütün planetin 500 min il ehtiyaclarına cavab vermək üçün bir saniyədə kifayət qədər enerji verir.

sehrada gunes


3 May - Beynəlxalq Günəş Günüdür. 1978-ci ildə ABŞ Prezidenti Cimmi Karter tərəfindən təsis edilən “Günəş Günü”nün qeyd edilməsində məqsəd günəş enerjisindən istifadəni dəstəkləməkdir. Yer üzünə düşən sutkalıq günəş enerjisi dünyada istifadə olunan illik enerjidən təxminən 1,5 dəfə çoxdur. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin “Qlobal enerji və CO2 statusu hesabatı”na görə 2018-ci ildə qlobal günəş enerjisi gücü 2017-ci ilə nisbətən 24% və ya 94 GVt artaraq 485 GVt-a çatıb. Hazırda bərpa olunan enerji mənbələri üzrə elektrik enerjisi istehsalında günəş enerjisinin payı 20%-dən yuxarıdır. 

Azərbaycanın günəş enerjisi üzrə iqtisadi potensialı 23 min MVt-dan çoxdur. Respublikada günəş elektrik stansiyalarının ümumi gücü 37 MVt təşkil edir və daha 50 MVt gücün istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.

gunesh 2


2013-cü ildən Avropa Birliyi tərəfindən tozsoranlar üçün enerji etiketinin tətbiqinə başlanıb. Etiketin üst hissəsi enerji məhsuldarlıq sinfini və orta hesabla enerji istehlakını, alt hissəsi isə tozsoranlar üçün satınalma qərarına əsas verən önəmli göstəriciləri əks etdirir. 2017-ci ildən Avropada motor gücü 900 Vattdan yuxarı olan tozsoranların satışına icazə verilmir və daha az enerji istifadə edən tozsoranlara üstünlük verilir. 
Enerjiyə qənaət üçün tozsoran seçimində enerji etiketinə mütləq diqqət edin!

tozsoran


 

Tozsoranlar - elektrik enerjisinin istehlakında önəmli payı olan məişət cihazlarından biridir. Bəzən hətta gündəlik istifadə olundugundan enerji sərfini xeyli artırır. Tozsoranlardan istifadə zamanı enerji səmərəliliyinə nail olmaq üçün bunlara əməl edilməsi vacibdir.

 

tozsoran semerelilik

 


1970-ci ildən 22 aprel “Yer Kürəsi günü” ("Mother Earth Day") kimi qeyd edilir. İşıqlı və sağlam bir dünyanı qurmaq hər birimizin borcudur. Yer kürəsinin gələcəyi naminə daha çox enerji səmərəliliyi və daha çox yaşıl enerji!

yer kuresi gunu

 


 

Tikinti zamanı layihələndirmə və tikinti normalarina düzgün əməl edilməməsi evlərin qızdırılmasında enerji sərfini artırır. Əlavə enerji itkisinin qarşısının alınması üçün diqqət yetirməli olduğumuz vacib məqamlar:
- tikinti materiallarının düzgün seçilməsi;
-qapı və pəncərələrdən hava sızmalarının qarşısının alınması;
- tavan, döşəmə və divarların izolyasiya edilməsi;
- istilik radiatorlarının divarlara çox yaxın və ya divarın içərisinə yerləşdirilməməsi;
-onların üzərinə istilik axınını əngəlləyən əşyaların qoyulmaması.
Bilirsinizmi, elektrik enerjisini çox sərf etməsi və bu enerjinin 90%-ni istilik enerjisinə çevirməsinə görə közərmə lampalarından istifadə dünyanın bir çox ölkəsində qadağan olunub. Əvəzində istilik verməyən və daha az enerji istifadə edən səmərəli LED lampalara üstünlük verilir.  

evlerde enerji itkisi


 

Bilirsinizmi, elektrik enerjisini çox sərf etməsi və bu enerjinin 90%-ni istilik enerjisinə çevirməsinə görə közərmə lampalarından istifadə dünyanın bir çox ölkəsində qadağan olunub. Əvəzində istilik verməyən və daha az enerji istifadə edən səmərəli LED lampalara üstünlük verilir.

ishiqELEKTRİK TƏCHİZATI ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ QOŞULMA

DB 2019 Electricity 1

DB 2019 Electricity 2

News

Energy

Events

q c 30.08.19 en

Services

 Media  Call Center  Hotline Commodity
 media  call1  hotline
 en  Brent $/b 59,10
 flag usa2x  WTI  $/b 54,98
 az  Azeri Light  $/b 61,81
Appeal Council Technical Council Announcements Southern Gas Corridor Informative Data
         
appel texnikiSmall annonceSmall sgcSmall maarif

 

 

1 2 3 4 fond

 

aggression khojaly abida1EN virtual qarabag maps en

 

 

socar logo ardnf1 azenerji azeriqaz azerisiq azeristilik asan
Saytda yerləşdirilən məlumatlar və saytın dizaynı. © Energetika Nazirliyi 2018. Bütün hüquqlar qorunub

Please publish modules in offcanvas position.